33
Yıllık
Deneyim
90
Deneyimli
Personel
3500m²
Kapalı
Alan
5000ton
Üretim
Kapasitesi
50den
Fazla ülkeye
ihracat
HABERLER VE DUYURULAR